Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2012

dwasygnaly
9271 6b69 500
nie widzę
Reposted frompoppyseed poppyseed

September 02 2012

dwasygnaly
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"
Reposted fromvertige vertige viaszydera szydera
dwasygnaly
5472 056b 500
Reposted fromShori Shori viawishyouwerehere wishyouwerehere
dwasygnaly
0873 0e2a
dwasygnaly
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.

(wychrypane głosem, od którego cierpnie skóra)
Świetlicki.
Reposted fromkita kita vianicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
dwasygnaly
Jest taki dzień, że po prostu, w pewnym momencie, musisz się, kurwa, rozpłakać.
— Radio Armagedon
dwasygnaly
9043 ecee
Reposted frometerycznie eterycznie viadamagecase damagecase
dwasygnaly
3497 adff
dwasygnaly
2856 baa9
Reposted frometerycznie eterycznie viadisheveled disheveled
dwasygnaly
Ale najlepszy sposób, żeby uniknąć odpowiedzi, to unikanie pytania.
— Plotkara
Reposted fromplotkara plotkara viaarancione arancione
dwasygnaly
4371 17cc 500
dwasygnaly
Ale moje zimne oczy nie gasną i wszystko, wszystko dopiero się zaczyna.
— Bisz
dwasygnaly
ogłaszam następne miesiące miesiącami depresji
dwasygnaly
to, że nauczyłam się z tym żyć nie oznacza, że udało mi się zapomnieć.
dwasygnaly
9555 2090
Reposted fromintrigante intrigante viaajmaga ajmaga
dwasygnaly
5091 5add 500
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viabig-city-girl big-city-girl
dwasygnaly
Co się polepszy, to się popieprzy.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viaajmaga ajmaga
dwasygnaly
dwasygnaly
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl